ראשיתו של ענף - הפסיכולוגיה של הספורט

(Credit: Eric Kilby. Pierce, Powe, Posey & House)
רבים מקשרים את ראשיתו של התחום הנקרא פסיכולוגיית ספורט עם ניסוי שנערך בשנת 1898. הול נורמן-טריפלט (או אחד הדוקטורנטים שלו, לפי גרסאות אחרות) הבחינו שרוכבי אופניים משיגים תוצאות טובות יותר, כאשר הם מתחרים מול רוכבים אחרים. היום מסקנה שכזאת נראית מובנית מעליה, אולם באותה תקופה היה הדבר חידוש מרענן.

כיום מחקרים מסוג זה שייכים לתחום המכונה פסיכולוגיה חברתית. מחקרים אלו מראים כיצד אנו כבני אדם, מתפקדים שונה כשאנו לבד לעומת כשאנו בחברת בני-אדם אחרים (תופעה זו מכונה במחקר "הקלה-חברתית" Social Facilitation).

למחקרים אלו השלכות מרחיקות לכת להבנה ויישום התערבויות בתחום פסיכולוגיית ספורט.